Tisková zpráva obviněného Pavla Rohela ke kauze „Atelier“

Policie mě sledovala od dubna 2013. Musím sebekriticky přiznat, že policie skutečně zjistila řadu pornografických zobrazení, jež jsem vytvořil na objednávku zahraničních sběratelů a na výslovné přání zobrazovaných dětí a jejich rodičů z důvodu rychlého zisku financí v krizových situacích, kdy jim hrozil vyhazov na ulici, odpojení elektřiny, kdy neměli za co koupit uhlí a nebo prostě neměli co jíst (důkazy jsou ve spise).
V tomto ohledu se cítím být vinen. Sledování mé osoby bylo prováděno zcela v souladu se zákonem pro trestný čin výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192 trestního zákoníku, za což mi hrozilo až 8 let vězení.
V červnu 2013 však dozorujícího státního zástupce z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Milana Šimka napadlo, že by na tého kauze mohl trhnout profesní a politickou kariéru.
K tomu však potřeboval velkou kauzu. Proto věc překvalifikoval na obchodování s lidmi, kde již hrozí až 15 let odnětí svobody.
S touto kvalifikací později nesouhlasilo ani vrchní státní zastupitelství v Praze a panu JUDr. Šimkovi doporučilo, aby věc překvalifikoval, ale on to ignoroval. Takže k výrobě „velkého případu“ bylo třeba dát velký paragraf, což se stalo.
Byl tady však další problém. Zajištěný závadový materiál nebyl v tak velkém rozsahu, aby zdůvodnil velkou kauzu. Proto se pan JUDr. Šimek domluvil se znalkyní MUDr. Růženou Hajnovou (Brno - Černovice), a později se znalcem MUDr. Vladimírem Šupinou (Plzeň), o nichž věděl, že zastávají ultraortodoxní názory a že se s nimi „dá domluvit“ na tom, že pro něho na zakázku vyrobí znalecké posudky při ignoraci platného zákona, jež stanovuje kritéria dětské pornografie judikaturou R 35/2005 tr., platnou ke dni 1.10.2013.

Nejvyšší soud

A že takto vyrobené posudky nebudou vycházet z trestního zákoníku, ale že budou vycházet ze stanoviska spolku fyzických osob, jež nese oficiální název „Česká lékařská společnost J. E. Purkyně“.

Samotné výrobě „znaleckých“ posudků předcházely instrukční schůzky a komunikace, kdy je ve spisu zadokumentováno osobní setkání MUDr. Šupiny s někým od policie. Připomínám, že MUDr. Šupina je z Plzně a že z Hradce Králové je to docela výlet, takže ten kdo obětoval celý den na výlet do Plzně k tomu musel mít skutečně dobrý důvod.
Já si odvozuji, že oním výletníkem byl přímo dozorující státní zástupce JUDr. Milan Šimek a nebo byla onou výletnicí paní Kpt. Mgr. Denisa Lopourová, vrchní komisař SKPV, z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí, jež vyšetřování vedla a která podléhala dozoru JUDr. Šimka.
Ono stanovisko spolku fyzických osob J. E. P. je v podstatě ono pověstné „kladivo na čarodějnice“, když za dětskou pornografii považuje následující oblečené snímky dětí a mladistvých:

Posudek

Další posudky MUDr. Vladimíra Šupiny http://www.evidenceznalcu.cz/znalec/vladimir-supina-71054499
Posudky1
a MUDr. Růženy Hajnové http://www.zivefirmy.cz/hajnova-ruzena-mudr-_f1305148
Posudky1, Posudky2, Posudky3, Posudky4, Podudky 5, Posudky6, Posudky7

K tomu musím uvést, že kritéria dětské pornografie, jak je uvádí spolek fyzických osob J. E. P. český trestní zákon nezná a není uveden ani ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako judikát podle něhož by se soudy měly řídit. Trestní zákoník uvádí jako judikát rozsudek Nejvyššího soudu uvedený ve sbírce soudních rozhodnutí pod číslem R35/2005 tr. a nebo jako 7Tdo1077/2004 a myslím, že je k sehnání na http://www.zakony.cz/ Existuje ještě další judikát 8Tdo1002/2012, který se na předešlý judikát 7Tdo1077/2004 odvolává jako na vzorový a dále jej upřesňuje.

Moje advokátka se ptala předsedy spolku J.E.P. Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc, zda zná stanovisko spolku J. E. P. a on odpověděl, že nikoliv. Zmíněné „znalecké“ posudky se tedy neopírají o zákonem dané mantinely, co je a co není dětská pornografie, ale opírají se a určují dětskou pornografii podle stanoviska spolku fyzických osob, když toto stanovisko zákon neuvádí ani v paragrafovém znění, ani ve vysvětlivkách k zákonu a ani v judikátech a ani je nezná sám předseda spolku J.E.P.
Znalci tedy dostali zakázku a návod, jak by měl vypadat výsledek. Na základě přání zákazníka bylo vyrobeno stanovisko. Na základě takto vyrobeného stanoviska byly pak vyrobeny posudky k plné spokojenosti zadavatele.
Tyto takzvané znalecké posudky pak policii opravňovaly k pořádání honů na čarodějnice. Byly vyslýchány děti, které se fotily vždy oblečené pro server Newstar či polooblečené pro server Teenmarvel (děti od 15 let věku) - dle zákona není porno.

Viděl jsem jedno  policejní video z takového výslechu. Čtrnáctiletá dívenka sedí zborcená v křesílku. Hlavu má v dlaních. Pláče. Kolem ní tři, chvílemi čtyři chlapi. Otázky na ní pálí na střídačku. Dalších několik chlapů je za skleněnou přepážkou a udílí instrukce přes sluchátka. Povely „MLUV!“, „NEVYMÝŠLEJ SI!“, „ŘÍKALA JSI NÁM, ŽE BUDEŠ MLUVIT PRAVDU, TAK TEĎ MLUV!“. Dívka pláče a říká: „Já už nevím, co bych Vám měla říkat.“ Rodiče k výslechům dětí nesměli.
Všechny děti při těchto výsleších plakaly a jedno dítě se počůralo. Je jasné, že ti chlapi z těch dětí vydupali, co bylo třeba. To vše dle instrukcí JUDr. Milana Šimka. Samozřejmě, že u všech výslechů byla přítomna sociální pracovnice. Ta však byla raději zticha. Pouze jedna jediná sociální pracovnice dostala odvahu a ty chlapi okřikla. Oni toho pak nechali.
Ano, výslechy byly prováděny v křesílkách, byla k dispozici voda a toaleta a na poličce byli vystaveni plyšoví medvídci. To je pravda.
Rodiče dětí pak byli vyslýcháni po odvysílání první reportáže o kauze. Z reportáže bylo zřejmé, že focení oblečených snímků dětí je pornografie a rodiče takto zahnaní do kouta a ve strachu, aby jim sociálka neodebrala děti, mluvili proti mě a snažili se zbavit viny. Nikoho z rodičů samozřejmě nenapadlo, že policie pracuje na základě protizákonných znaleckých posudků.

Je velká škoda, že novináři nemohou nahlédnout do spisu na ony „znalecké posudky“.
Na příkaz státního zástupce JUDr. Milana Šimka prováděla policie i různé lumpárničky. Ztráta důkazů při domovní prohlídce. Jeden důkaz jsme zachránili, další zmizel beze stopy. Odposlechy mojí porady s advokátkou, kterou jsem žádal o samotě. Ředitel policie musel záznam vymazat, protože jsem si stěžoval na Vrchním státním zastupitelství.
To, že jsem čekal více jak 4 měsíce na kopie spisu, připisuji rovněž panu JUDr. Milanovi Šimkovi, který vše dozoruje a řídí. Nikdo mi nenamluví, že kopie nemohla zhotovit nějaká policejní stážistka. Pan státní zástupce JUDr. Milan Šimek má mezi vězni přezdívku „kat“ a prý umí vše překroutit tak, aby soud dopadl pro obviněného co nejhůře.
S tím překrucováním to zjišťuji nyní i sám, když studuji jeho mistrovský výrobek jež se nazývá „obžaloba“. Za takovýto konstrukt by se nemusel stydět ani pověstný pan doktor Urválek. Což o to, s tím bych si poradil.

S čím si však neporadím, to bude možná situace, pokud bude mít soudce se státním zástupcem tajnou dohodu, jak mě zlikvidovat, co by nežádoucího vyvrhela. Zde by byla moje obhajoba marná.

Proslýchá se, že právě u Krajského soudu v Hradci Králové jsou dohody mezi státními zástupci a soudci běžnou praxí, a potom z toho vznikají kauzy typu:
Lukáš Nečesaný - 13 let odnětí svobody bez důkazů
Pavel Kolba - 10 let odnětí svobody bez důkazů a další.
Takovéto domluvené rozsudky pak musí Vrchní či Nejvyšší soud přezkoumávat a vracet. Proto se ta soudní řízení tak vlečou. Domluvený rozsudek je vždy napadnutelný, přesto je tato praxe domluvených rozsudků prý běžná. Já osobně bych byl rád, kdyby zvěsti o domluvených rozsudcích byly pouhým drbem.

Krom překrucování zákonů a vytrhávání z kontextu zvládá pan JUDr. Milan Šimek ještě jednu dovednost a to mistrovsky: dává potravu médiím ve formě senzací. Chcete senzaci? Tady ji máte:
Desítky tisíc pornografických zobrazení... - ale na základě falešných znaleckých posudků
Prodával pornografickým serverům... - servery s oblečenými dětmi, dospívajícími a dospělými
Rodičům nalhával, že fotí reklamu.. - rodiče jsem informoval, že se fotí pro Newstar a že to není žádná reklama
Stovka zneužitých dětských obětí... - to je jako ve válce že? Ve skutečnosti se děti samy doptávaly,  kdy bude další focení a líbilo se jim to.
Přitom agentura, rodiče i jejich děti měli veškeré informace na stránkách www.komercni-modeling.cz. Tyto stránky už nejsou online, avšak jsou zajištěny ve spise. Zde vidíte letáček a vizitku k těmto stránkám. Na letáčku je dokonce sídlo společnosti, jež provozovala Newstar. Pokud by si někdo přál podat na Newstar trestní oznámení.

Letáček 1. strana
Letáček 2. strana
Vizitka

Nikomu jsem nesliboval ani uplatnění v reklamě, ani na přehlídkových molech. Řeč byla pouze a jen o stránkách Newstar či Teenmarvel. Nic víc a nic míň. Navíc jsem každého upozorňoval, ať si dobře rozmyslí, jestli chce zrovna tuto práci, protože se jedná o sexy pózy a u starších dívek o Glamour. Ukázky z mých stránek www.photopavel.cz

Média mnohdy fašisticky naladěná tuto potravu samozřejmě přímo hltají a ještě si tu potravu náležitě přikoření po svém. Čtenář chce mít senzaci. To je to hlavní.
Tato médiální atmosféra pak ovlivní i výrok soudu. Soudce si řekne: „Když už to média takto rozmázla, tak to teď musím odsoudit vysokým trestem..“ Taky si musíme uvědomit, že soudce přece neznemožní státního zástupce. Znají se spolu mnoho let, mimo soudní síň si tykají, chodí spolu na tenis... Jsou to taky jenom lidi.
Ale třeba to vidím moc černě a soud bude nakonec spravedlivý a potrestá mě podle zákona a nikoliv na objednávku inkvizice.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak mi je můžete poslat na adresu:
Pavel Rohel, P.O. BOX 62, 500 01 Hradec Králové, rohel.pavel@atlas.cz
Pokud přiložíte poštovní známku, tak budu rád.
S pozdravem Pavel Rohel